september 20, 2020, 04:21:33

Forumregels - Hondenvrienden.be

U stemt ermee in geen berichten te plaatsen die privacygevoelig, onjuist, kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend, seksueel getint zijn, of die in enige zin in strijd zijn met de Nederlandse en Belgische wetten en algemene regels van goed fatsoen.
Daar vallen ook godslastering en vloeken onder, alsmede teksten en afbeeldingen waar copyright op zit, tenzij u daarvan de eigenaar bent of (aantoonbare) toestemming heeft van de eigenaar.
Tevens stemt u ermee in geen spam, kettingbrieven, virussen of spyware te verspreiden.

De beheerders van dit forum zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van dit forum. Zij zullen proberen ongewenst materiaal zo spoedig en accuraat mogelijk te verwijderen. Een ieder die het gevoel heeft dat bepaalde inhoud niet past in de context van het forum of deze overeenkomst, wordt aangemoedigd dat direct te melden bij de Administrator of Beheerder(s) van dit forum.

U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van door u geplaatste berichten en stemt ermee in de eigenaar van dit forum te vrijwaren van eventuele gevolgen van door u geplaatste berichten. De eigenaar van dit forum behoudt zich het recht voor uw identiteit vrij te geven in geval dit rechtens nodig is.
Bij elk door u geplaatst bericht wordt uw IP-adres opgeslagen voor het geval het nodig is uw toegang te blokkeren of uw Internet Service Provider te informeren. Dat gebeurt alleen wanneer u in grove overtreding bent van deze overeenkomst.

Moderators en Beheerders hebben het recht berichten te verwijderen, bewerken en verplaatsen, onderwerpen te sluiten, samen te voegen of te splitsen, wanneer zij dit nodig achten.
Daarnaast hebben zij het recht door u geplaatste informatie te gebruiken voor doeleinden die het forum dienen.

U hebt de mogelijkheid zelf een gebruikersnaam te kiezen, en na te zijn ingelogd kunt u uw profiel aanpassen. Wij dringen er op aan dat u fatsoenlijke namen kiest. De profielinformatie dient juist te zijn en u toe te behoren.
Slechts 1 aanmelding per persoon wordt toegestaan.
U verklaart nimmer gebruik te maken van een ander account dan het uwe of uw inloggegevens aan een ander te verstrekken, behalve aan de Administrator als dat voor probleemoplossing nodig is.
U verklaart tevens geen misbruik te zullen maken van de profielgegevens van andere leden en deze nimmer aan derden te verstrekken, voor geen enkel doel, tenzij u daar de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de eigenaar voor hebt.

Dit forum plaatst een cookie, een klein tekstbestand met informatie zoals uw login-naam en wachtwoord, op uw computer (via uw browserprogramma). Dit cookie wordt uitsluitend gebruikt om u ingelogd te houden dan wel u uit te loggen.

Beheerders zijn niet aansprakelijk voor hackpogingen of de gevolgen van geslaagde hackpogingen.

Overtreding van bovenstaande of het negeren van aanwijzingen van Moderators of Beheerder(s), leidt tot verwijdering van de bewuste berichten, en bij herhaling tot het verwijderen van uw account en uitsluiting van het forum, al dan niet met voorafgaande waarschuwing.